Интертайм-Благоевград е една от първите фирми за търговия с недвижими имоти в България. Тя е създадена през 1992 г. Основаната й дейност в началото е посредничеството и търговия с недвижими имоти.

През следващите години фирмата, натрупвайки необходимия капитал, започва да се занимава с проектиране и инвестиции в недвижимите имоти. През 1995 г. Интертайм ЕООД започва изграждането като инвеститор на първата си сграда в Благоевград.

За изграждането на сградите се използват строителни фирми от региона, наложили се на пазара и гарантиращи качествено изпълнение на обектите.През 1997 г. фирмата разширява дейността си, запазвайки като основна дейност инвестиционната структура, създава и строителна за изграждане на обектите, които проектира и финансира.През 2007 г. фирмата празнува 15 години успешна дейност. До края на 2008 г. са проектирани, построени и предадени за ползване 30000 кв.м. жилища, магазини, офиси и гаражи.

До края на 2008 г. са проектирани, построени и предадени за ползване 30000 кв.м. жилища, магазини, офиси и гаражи.Интертайм ЕООД се специализира в изграждането предимно на жилищни сгради. Благодарение на опита и коректното отношение към клиенти и партньори се наложи на пазара като една от водещите компании в югозападния регион на България. Обектите, които изграждаме са на територията на гр. Благоевград. Фирмата разполага с над 50 души специализирани работници и в момента финансира и изгражда около 5000 кв.м. сгради годишно. Интертайм ЕООД разполага със собствена складова база, техническо оборудване, транспортни средства, едроплощни кофражи, хаспели и кран за осъществяване на дейността си.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

"Интертайм Асет" ЕООД със седалище гр. Благоевград, ул."Братя Миладинови" 1, тел. 073/887284, уведомява за инвестционно намерение за Промяна предназначението на Магазин за промишлени стоки в Амбулатория за групова практика за първична дентална помощ по време на строителството. Имотът, в който ще се изгражда обектът се намира в кв. 113 по плана на ЦГЧ – Благоевград, с административен адрес "Даме Груев" № 12. Общата площ на ползваемата част е 308,64 кв. м, разпределени, както следва: кота -3,30 (сутерен) – 193,54 кв. м и кота ±0,00 – 115,10 кв. м, където е предвиден входът за Амбулаторията. Капацитетът на обекта е 10 човека. Няма необходимост от други, свързани с основия предмет, спомагателни и поддържащи дейности. Не е в близост и не са засегнати защитени територии. Не са предвидени други природни ресурси, освен одобрените за използване по време на строителството. Изграждането на обекта не застрашава околната среда и не изисква специални мерки за защита. На терена няма дървесни видове за запазване. Отпадъците, които ще се генерират, ще бъдат третирани от специализирана фирма. Инвестиционният проект е одобрен със строително разрешение № 109/24.04.2012 г. От Кмета на Община Благоевград. Приканваме гражданите, засегнати от тази промяна, да изразят мнение на адрес, гр. Благоевград, ул."Братя Миладинови" 1, тел. 073/887284 или e-mail: intertime2011@gmail.com


СЪОБЩЕНИЕ

"Интертайм" ЕООД съобщава на засегантото население, че е разработена информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в амбулатория за групова практика за първична дентална помощ по време на строителството. Същата се намира в офиса на "Интертайм" ЕООД в град Благоевград, ул. "Братя Миладинови" №1. Приканваме засеганатото население на изрази своите становища, възражения и предложения в 14-дневен срок, считано от 04.01.2013 г.

Интертайм ООД

ГАЛЕРИЯ

Услуги

СПИСЪК СЪС ОСНОВНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

1. ФИНАНСИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОФИСИ И ЖИЛИЩА В БЛАГОЕВГРАД УЛ "ХР.ТАТАРЧЕВ" 36 А УПИ XIII -6396 КВ.117 – ЦГЧ. - РЗП НА ОБЕКТА 1000 КВ.М ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16.


2. ФИНАНСИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ ,ОФИСИ И ЖИЛИЩА В БЛАГОЕВГРАД УЛ "ХР.ТАТАРЧЕВ" 17 УПИ II-1640 КВ.1 – ЦГЧ. - РЗП НА ОБЕКТА 1500 КВ.М ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16.


3. СТРОИТЕЛСТВО СУПЕРМАРКЕТ В ГР.БЛАГОЕВГРАД Ж.К. "ЕЛЕНОВО" НА ВЕРИГАТА "ВАЛАН" - РЗП НА ОБЕКТА 2000 КВ.М ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16


4. ФИНАНСИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ЖИЛИЩА В ГР. БЛАГОЕВГРАД УЛ "ТРЕТИ МАРТ" 24 УПИ XII -1171, 1172 КВ.99 – ПЕТИ МИКРОРАЙОН . - РЗП НА ОБЕКТА 1500 КВ.М ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16.


5. ФИНАНСИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ,МАГАЗИНИ ,ОФИСИ И ЖИЛИЩА В ГР. БЛАГОЕВГРАД УЛ "МЕНЧА КАРНИЧЕВА"1 УПИ I-6395 КВ.1 – ЦГЧ.. - РЗП НА ОБЕКТА 3600 КВ.М ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16.


5. ФИНАНСИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ,МАГАЗИНИ ,ОФИСИ И ЖИЛИЩА В ГР. БЛАГОЕВГРАД УЛ "МЕНЧА КАРНИЧЕВА"1 УПИ I-6395 КВ.1 – ЦГЧ.. - РЗП НА ОБЕКТА 3600 КВ.М ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16.


6. ФИНАНСИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ЖИЛИЩА В ГР. БЛАГОЕВГРАД УЛ "АРГИР МАНАСИЕВ" 14 УПИ X-1867,1868 КВ.217 –ЦГЧ - РЗП НА ОБЕКТА 1200 КВ.М ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16


7. СТРОИТЕЛСТВО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВСКА БАЗА НА ТЪРГОВСКА ЛИГА. - РЗП НА ОБЕКТА- 1500 КВ.М – ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16


8. ФИНАНСИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ОФИСИ В ГР. БЛАГОЕВГРАД БУЛ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 38 УПИ IV-6480 КВ.1–ПРОМОШЛЕНА ЗОНА - РЗП НА ОБЕКТА 2400 КВ.М ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16.


8. ФИНАНСИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ОФИСИ В ГР. БЛАГОЕВГРАД БУЛ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 38 УПИ IV-6480 КВ.1–ПРОМОШЛЕНА ЗОНА - РЗП НА ОБЕКТА 2400 КВ.М ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16.


9. ФИНАНСИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ЖИЛИЩА В ГР. БЛАГОЕВГРАД УЛ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ" УПИ III-8807 КВ.221 –ЦГЧ.. - РЗП НА ОБЕКТА 4000 КВ.М – ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16


10. СТРОИТЕЛТСВО НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОСЕРВИЗ И ШОУРУМ НА ЮНИТРЕЙТ Х - МАСТЕРВЕРК ГР.БЛАГОЕВГРАД НА ТЕРЕН ОТ 5 000 КВ. -РЗП НА АВТОСЕРВИЗА 2500 КВ.М – ИЗПЪЛНЕН ДО КЛЮЧ С АКТ.16